Dni dynamickej psychoterapie

Náš inštitút okrem výcvikových programov organizuje aj odborné podujatia zamerané na psychodynamiku jednotlivých diagnostických okruhov v spolupráci s Pinelovou nemocnicou Pezinok, ako zakladateľom Dní dynamickej psychoterapie a Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou ako profesným spoločenstvom.  

Prezentované práce z týchto konferencií,  ako aj z kolokvií na aktuálne témy  psychoterapie na Slovensku sú dostupné v časopise Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika

 

História konferencií

 

1. Dni dynamickej psychoterapie

17. - 19. 9. 1998

Téma: Psychodynamika duševných porúch

Pinelova nemocnica Pezinok

 

2. Dni dynamickej psychoterapie

18. – 19 .11. 1999

Téma: Psychodynamika hraničných porúch

Pinelova nemocnica Pezinok

 

3. Dni dynamickej psychoterapie

20. – 21. 10. 2000 

Téma: Posttraumatické poruchy z psychodynamického hľadiska

Pinelova nemocnica Pezinok

 

4. Dni dynamickej psychoterapie

19. - 20. 10. 2001

Téma: Depresie z psychodynamického hľadiska

Pinelova nemocnica Pezinok

 

5. Dni dynamickej psychoterapie

17. - 18. 10. 2002

Téma: Psychodynamika úzkostných porúch

Pinelova nemocnica Pezinok

 

6. Dni dynamickej psychoterapie

23. - 24. 10. 2003

Téma: Psychodynamika porúch osobnosti

Pinelova nemocnica Pezinok

 

7. Dni dynamickej psychoterapie

21. – 22. 10. 2004

Téma: Psychodynamické aspekty liečby závislostí

Pinelova nemocnica Pezinok

 

8. Dni dynamickej psychoterapie

19. 10. 2006

Téma: Psychodynamické aspekty psychosomatických porúch

Pinelova nemocnica Pezinok

 

9. Dni dynamickej psychoterapie 

27. – 28. 9. 2007

Téma: Omyly a chyby v psychoterapii

Senec, hotel Senec

 

10. Dni dynamickej psychoterapie

15. – 16. 10. 2008 

Téma: Sexualita v psychoterapii

Senec, hotel Senec

 

11. Dni dynamickej psychoterapie 

16. – 17. 9. 2009 

Téma: Straty, starnutie, smrť

Senec, hotel Senec

 

12. Dni dynamickej psychoterapii

6. - 7. 10. 2010 

Téma: Psychodynamika disociatívnych porúch

Senec, hotel Senec

 

13. Dni dynamickej psychoterapie

22. 11. 2012

Téma: Vina a hanba v psychoterapii

Pinelova nemocnica Pezinok

 

14. Dni dynamickej psychoterapie

19. 10. 2018 Pezinok

Téma: Psychodynamika dnes

Pinelova nemocnica Pezinok

 

15. Dni dynamickej psychoterapie

15. 10. 2019 Pezinok

Téma: Narcizmusvo svetle spoločenskej patológie

Pinelova nemocnica Pezinok

 

Účasť na konferenciách a workshopoch bola od 70 až po 200 účastníkov. 

SIPP plánuje po pandemickej odmlke opäť obnoviť Dni dynamickej psychoterapie v r.2024.