História výcvikov

1.modul – Experienciálny výcvik zameraný na zážitok na sebe (sebaskúsenostný)

 

Roky 2000 – 2004

Vedúci komunity: MUDr. Peter Breier

 

Skupinoví lektori:

MUDr. Pavel Černák, PhD., PhDr. Zita Michlerová

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., PhDr. Jana Štúrová, PhD.

PhDr. Peter Zeľo, PhDr. Jana Galátová

 

Roky 2004 – 2008

Vedúca komunity: PhDr. Jana Štúrová, PhD.

 

Skupinoví lektori:

MUDr. Pavel Černák, PhD., PhDr. Zita Michlerová

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., MUDr. Eva Janíková

PhDr. Peter Zeľo, PhDr. Jana Galátová 

 

Roky 2008 – 2012

Vedúci komunity: MUDr. Petr Hřibnák

 

Skupinoví lektori:

MUDr. Pavel Černák, PhD., PhDr. Zita Michlerová

PhDr. Igor Obuch, Mgr. Jana Kyselicová

PhDr. Peter Zeľo, PhDr. Jana Galátová 

 

Roky 2013 – 2017

Vedúci komunity: MUDr. Petr Hřibnák

 

Skupinoví lektori:

MUDr. Pavel Černák, PhD., PhDr. Zita Michlerová

MUDr. Daniel Mago, Mgr. Jana Kyselicová

PhDr. Peter Zeľo, PhDr. Jana Galátová

 

Roky 2017 – 2021

Vedúca komunity: PhDr. Zita Michlerová

 

Skupinoví lektori:

MUDr. Petr Hřibňák, PaedDr. et. Mgr. Klaudia Šanková

MUDr. Daniel Mago, Mgr. Jana Kyselicová

MUDr. Igor Kundrát, Mgr. Viera Cviková, PhD.

 

Roky 2021 – 2025

Vedúca komunity: PhDr. Zita Michlerová

 

Skupinoví lektori:

MUDr. Petr Hřibňák, PaedDr. et. Mgr. Klaudia Šanková

MUDr. Daniel Mago, Mgr. Jana Kyselicová

MUDr. Igor Kundrát, Mgr. Viera Cviková, PhD.

2. modul – Teória a supervízia

Lektori: 

PhDr. Martin Chylík, 

PhDr. Ľudovít Juráš, CSc., 

PhDr. Zita Michlerová,  

MUDr. Igor Kundrát

 

1. Supervízna skupina 2002 

2. Supervízna skupina 2006 

3. Supervízna skupina 2008 

4. Supervízna skupina 2010

5. Supervízna skupina 2015

6. Supervízna skupina 2019

Do konca roka 2022 absolvovalo zážitkový modul 160 účastníkov výcviku a komplexné psychoterapeutické vzdelávanie úspešne ukončilo skúškou a zápisom do Zoznamu psychoterapeutov SPS  57 absolventov.