Lektori

Zaradenie do zoznamu je iniciované písomným návrhom dvoch lektorov SIPP a návrh musí schváliť Rada SIPP. Kontakty na lektorov a cvičných terapeutov sú v Zozname psychoterapeutov SR, ktorý vedie Slovenská psychoterapeutická spoločnosť a je dostupný na jej stránke. 

Zoznam lektorov

 1. Mgr. Viera Cviková, PhD.
 2. MUDr. Boris Čech, PhD.
 3. MUDr. Pavel Černák, PhD.
 4. PhDr. Jana Galátová
 5. Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
 6. Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
 7. MUDr. Petr Hřibňák
 8. PhDr. Martin Chylík
 9. MUDr. Igor Kundrát
 10. Mgr. Jana Kyselicová
 11. MUDr. Daniel Mago
 12. PhDr. Zita Michlerová
 13. PhDr. Igor Obuch
 14. PaedDr. et Mgr. Klaudia Šanková
 15. PhDr. Peter Zeľo

 

Podmienkou SIPP pre zaradenie do zoznamu lektorov je ukončené psychoterapeutické vzdelanie v psychodynamickej/hlbinnej psychoterapii a najmenej 5 rokov aktívnej psychoterapeutickej praxe po ukončení psychoterapeutického vzdelávania.

Zápis schvaľuje Rada SIPP. 

 

Zoznam cvičných terapeutov 

 1. PhDr. Lýgia Bátovská
 2. MUDr. Soňa Bázlerová
 3. Mgr. Viera Cviková, PhD.
 4. MUDr. Boris Čech, PhD.
 5. MUDr. Pavel Černák, PhD.
 6. PhDr. Jana Galátová
 7. Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
 8. MUDr. Mária Haštová
 9. Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
 10. MUDr. Petr Hřibňák
 11. PhDr. Martin Chylík
 12. PhDr. Eva Jáchymovičová
 13. PhDr. Ľudovít Juráš
 14. MUDr. Natália Kaščáková
 15. Mgr. Anna Kollárová
 16. MUDr. Igor Kundrát
 17. Mgr. Jana Kyselicová
 18. MUDr. Ladislav Kvasnička
 19. PhDr. Mária Kvasničková
 20. Mgr. Gabriela Linhardtová
 21. MUDr. Daniel Mago
 22. PhDr. Zita Michlerová
 23. PhDr. Igor Obuch
 24. PhDr. Katarína Petrová
 25. PaedDr. et Mgr. Klaudia Šanková
 26. Mgr. Oľga Šupalová
 27. MUDr. Jana Vránová
 28. PhDr. Peter Zeľo

 

Podmienkou SIPP pre zaradenie do zoznamu cvičných terapeutov je ukončené psychoterapeutické vzdelanie v psychodynamickej/hlbinnej psychoterapii prípadne v príbuznom smere a najmenej 4 roky aktívnej psychoterapeutickej praxe po ukončení psychoterapeutického vzdelávania. 

Zápis schvaľuje Rada SIPP. 

Pokračujúca supervízia

SIPP odporúča svojim absolventom, aby si udržiavali psychoterapeutickú kompetentnosť supervíznou prácou u niektorého z lektorov alebo cvičných terapeutov SIPP alebo blízkeho smeru. Je to zároveň cesta k prevencii syndrómu vyhorenia a tiež spôsob, ako predísť poškodeniu svojho pacienta/klienta, kedy protiprenosové fenomény komplikujú terapeutický vzťah a bránia napredovaniu psychoterapeutického procesu.

Aktualizované 01.10.2023